Emilia Kosecka-Łysiak
położna

 

mgr położnictwa

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Wydział  Nauk o Zdrowiu

Uczestniczy w licznych kursach, warsztatach i szkoleniach, członek PTMRiE

Edukator ds. Laktacji w trakcie certyfikacji na Międzynarodowego Ceryfikowanego Konsultanta Laktacyjnego (IBCLC)

Realizacja: Sky Design Agencja Interaktywna w Łodzi