1

Specjalistyczne usługi położnych

Położne prowadzą działalność edukacyjno-zdrowotną (psychoprofilaktykę oraz edukacje przedporodową) w zakresie przygotowania kobiety do ciąży, porodu, połogu, karmienia piersią oraz rodzicielstwa). Realizują zadania edukacyjne w obszarze promocji zdrowia, diagnostyki chorób kobiecych stanowiący szeroki wachlarz świadczeń:

 • psychoprofilaktyka
 • edukacja przedporodowa
 • pobieranie badań krwi
 • iniekcje oraz infuzje (wlewy kroplowe)
 • pobieranie wymazów
 • pomiary masy ciała, ciśnienia tętniczego, tętna
 • wykonywanie zapisu KTG
 • osłuchiwanie tonów serca płodu
 • edukacja i wsparcie w laktacji
 • prowadzenie dokumentacji medycznej
 • wystawianie recept i skierowań