1

Leczenie Niepłodności

Po wykonaniu badań diagnostycznych i dokładnej analizie wyników badań lekarz prowadzący ustala wspólnie z pacjentami dalszy sposób postępowania. Każda z metod wspomaganego rozrodu wiąże się z przystąpieniem pacjentki do kontrolowanej stymulacji owulacji. Celem takiej stymulacji jest uzyskanie w tym samym czasie większej liczby pęcherzyków Graafa i zwiększenia liczby komórek jajowych. W czasie trwania tego procesu pacjentka poddawana jest kontroli ultrasonograficznej oraz hormonalnej. Wybór metody stymulacji ustala lekarz prowadzący uwzględniając wyniki badań diagnostycznych oraz wywiad kliniczny.