1

Dofinansowanie in vitro dla mieszkancow Krakowa

SKŁADANIE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DO IN VITRO DLA MIESZKAŃCÓW KRAKOWA:

Klinika GRAVITA, Diagnostyka i leczenie Niepłodności jest realizatorem „Gminnego Programu Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego dla mieszkańców Krakowa”. Program dofinansowany jest ze środków budżetu Gminy Miejskiej Kraków.

 

Parom zakwalifikowanym do programu przysługuje możliwość JEDNORAZOWEGO DOFINANSOWANIA do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego.  

 

Kryteria kwalifikacji do programu?

  • wiek kobiety 20 – 42 lat (w/g rocznika urodzenia),
  • pisemne oświadczenie, że pacjenci są mieszkańcami Krakowa
  • spełniają określone Ustawą o leczeniu niepłodności  warunki odnośnie przeprowadzenia procedury metodą  zapłodnienia pozaustrojowego:

„Leczenie niepłodności w drodze procedury zapłodnienia pozaustrojowego może być podejmowane po wyczerpaniu innych metod leczenia prowadzonych przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy. Procedurę zapłodnienia pozaustrojowego można
podejmować bez wyczerpania innych metod leczenia i w terminie krótszym niż 12 miesięcy od rozpoczęcia leczenia niepłodności, jeżeli zgodnie z aktualną wiedzą medyczną nie jest możliwe uzyskanie ciąży w wyniku zastosowania tych metod”

  • wyrażenie zgody na samodzielne pokrycie kosztów  przechowywania kriokonserwowanych zarodków oraz ich ewentualnych kriotransferów, a także ewentualne pokrycie kosztów kriokonserwacji oocytów.

Para zakwalifikowana do programu ma prawo do skorzystania z dofinansowania jednej z wymienionych poniżej procedur:

  • procedura zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem własnych gamet pary (dawstwo partnerskie) lub z wykorzystaniem nasienia dawcy (dawstwo inne niż partnerskie) – dofinansowanie 5000 zł,
  • procedura zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem żeńskich komórek rozrodczych od anonimowej dawczyni (dawstwo inne niż partnerskie) – dofinansowanie 5000 zł,
  • procedura adopcji zarodka (dawstwo inne niż partnerskie) – dofinansowanie 2500 zł

 

Termin rozpoczęcia składania wniosków:

Rekrutacja do programu rozpocznie się 11 maja 2022 roku w:
GRAVITA, DIAGNOSTYKA I LECZENIE NIEPŁODNOŚCI 

91-347 ŁÓDŻ,
UL. KNIAZIEWICZA 20A

 Kontakt telefoniczny:
504 078 787  /  42 651 90 10

e-mail: office@gravita.info.pl

O zakwalifikowaniu do programu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Pary zainteresowane udziałem powinny zgłosić się do Kliniki Gravita z poniższym wnioskiem.

Do pobrania

Pobierz wniosek >>
Zapoznaj się z programem polityki zdrowotnej >>