1

Cennik

ŚWIADCZENIE MEDYCZNE

OBOWIĄZUJE OD 01.04.2022R

WIZYTA LEKARSKA – DR WOJCIECH GONTAREK 250,00
USG – WAGINALNE 150,00
USG – WAGINALNE – TEST WYDOLNOŚCI JAJNIKA – TWJ 100,00
USG CIĄŻY 200,00
USG Z DOOPLEREM 300,00
ZAŁOŻENIE WKŁADKI WEWNĄTRZMACICZNEJ Z WKŁADKĄ 650,00
ZAŁOŻENIE WKŁADKI WEWNĄTRZMACICZNEJ 400,00
MONITORING KONTROLOWANEJ STYMULACJI OWULACJI ( USG , BADANIA KRWI ) 1500,00
TEST PC  + USG 400,00

ŚWIADCZENIA MEDYCZNE ZWIĄZANE ZE WSPOMAGANYM ROZRODEM

INSEMINACJA 2000,00
INSEMINACJA NASIENIEM DAWCY 4000,00
ZAPŁODNIENIE IN VITRO 9500,00
ZAPŁODNIENIE IN VITRO METODĄ ICSI  10000,00
ZAPŁODNIENIE IN VITRO NASIENIEM DAWCY 15000,00
ZAMROŻENIE ZARODKÓW / KOMÓREK JAJOWYCH / NASIENIA / 2500,00
PRZECHOWYWANIE PRZEZ OKRES 1 ROKU 1500,00
TRANSFER ZARODKÓW PO ROZMROŻENIU 4000,00
BADANIE NASIENIA METODĄ KLASYCZNA WG.WHO 160,00
BADANIE NASIENIA ( KONCENTRACJA, RUCHLIWOŚĆ, MORFOLOGIA ) METODA CASA 160,00
OCENA FRAGMENTACJI CHROMATYNY PLEMNIKÓW KOMPUTEROWĄ METODĄ CASA 550,00

ŚWIADCZENIA MEDYCZNE ZWIĄZANE Z DROBNYMI ZABIEGAMI

BIOPSJA JAJNIKA W ZNIECZULENIU OGÓLNYM 1500,00
BIOPSJA JANIKA BEZ  ZNIECZULENIA 1200,00
HSG 600,00
SCRATCHING 400,00

SPECJALISTYCZNA OPIEKA PSYCHOLOGICZNA

KONSULTACJA PSYCHOLOGA ROZRODU 250,00

SPECJALISTYCZNE ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ

PSYCHOPROFILAKTYKA ORAZ PROMOCJA ZDROWIA DLA KOBIETY W KAŻDYM OKRESIE JEJ ŻYCIA 100,00
EDUKACJA PRZEDPORODOWA – CYKL DWÓCH SPOTKAŃ 300,00
PATRONAŻ PO PORODZIE 200,00
PORADA LAKTACYJNA 120,00
PORADA LAKTACYJNA (WIZYTA KONTROLNA) 100,00
KTG 80,00
DOJAZD DO PACJENTA 50,00

BADANIA

GRUPA KRWI AB0 + ALLOPRZECIWCIAŁA (PTA) ODCZYN COOMBSA 40,00
CYTOLOGIA 50,00
BIOCENOZA (CZYSTOŚĆ POCHWY) 50,00
CHLAMYDIA TRACHOMATIS – PCR 70,00
ESTRAIOL (E2) 30,00
FOLIKULOTROPINA (FSH) 25,00
LUTROPINA (LH) 20,00
GLOBULINA WIĄŻĄCA HORMONY PŁCIOWE (SHGB) 45,00
ANTYMÜLLERIAN HORMON (AMH) 150,00
TESTOSTERON 30,00
PROLAKTYNA (PRL) 20,00
MAKROPROLAKTYNA (PRL) 130,00
LUDZKA GONAOTROPINA KOSMÓWKOWA  (β-HCG) 35,00
TYROTROPINA (TSH) 30,00
WOLNA TRÓJJOOTYRONINA (FT3) 30,00
WOLNA TYROKSYNA (FT4) 30,00
PRECIWCIAŁA PRZECIWTARCZYCOWE (ANTY-TG) 60,00
PRZECIWCIAŁA PRZECIW PEROKSYDAZIE TARCZYCOWEJ (ANTY-TPO) 60,00
PRZECIWCIAŁA PRZECIW RECEPTOROWI TYREOTROPINY (TSH) – TRAb 100,00
TOXOPLAZMOZA IgG 40,00
TOXOPLAZMOZA IgM 40,00
RUBELLA (różyczka) IgG 40,00
RUBELLA (różyczka) IgM 40,00
CYTOMEGALIA IgG (CMV) 40,00
CYTOMEGALIA IgM (CMV) 40,00
ANTYGEN-HBs 20,00
PRZECIWCIAŁA ANTY-HBs 40,00
PRZECIWCIAŁA ANTY-HBc 35,00
PRZECIWCIAŁA ANTY-HCV 50,00
HIV Ag/Ab COMBO 50,00
KIŁA (WR/VDRL) 15,00
CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgG 40,00
CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgM 40,00
NASIENIE – POSIEW BAKTERIOLOGICZNY + ANTYBIOGRAM 50,00
NASIENIE POSIEW MYKOLOGICZNY 50,00
WYMAZ Z KANAŁU SZYJKI MACICY TLENOWY – ANTYBIOGRAM 70,00
WYMAZ Z KANAŁU SZYJKI MACICY BEZTLENOWY – ANTYBIOGRAM 70,00
WYMAZ Z KANAŁU SZYJKI MACICY MYKOLOGICZNY 70,00
WYMAZ Z PRZESIONKA POCHWY W KIERUNKU PACIORKOWCÓW β- HEMOLIZUJĄCYCH GRUPY B
(Streptococcus agalactiae) GBS
70,00
WYMAZ Z OKOLIC ODBYTU W KIERUNKU PACIORKOWCÓW β- HEMOLIZUJĄCYCH GRUPY B
(Streptococcus agalactiae) GBS
70,00
WYMAZ Z PRZESIONKA POCHWY I Z OKOLIC ODBYTU W KIERUNKU PACIORKOWCÓW
β- HEMOLIZUJĄCYCH GRUPY B (Streptococcus agalactiae) GBS
120,00
GLUKOZA 10,00
TEST OBCIĄŻENIA GLUKOZĄ – OGTT – 3 PUNKTOWY 30,00
HEMOGLOBINA GLIKOWANA HbA1 30,00
INSULINA 45,00
INSULINA – 3 PUNKTOWA 135,00
MORFOLOGIA 10,00
MOCZ – BADANIE OGÓLNE 10,00
ODCZYN BIERNACKIEGO – OB 10,00
ŻELAZO 15,00
FERRYTYNA 25,00
PRZECIWCIAŁA PRZECIWPLEMNIKOWE 100,00
PRZECIWCIAŁA PRZECIW β-2-GLIKOPROTEINIE (ZESPÓŁANTYFOSFOLIPIDOWY) IgM + IgG 170,00
PRZECIWCIAŁA PRZECIWJĄDROWE ANA1 60,00
PRZECIWCIAŁA PRZECIWJĄDROWE ANA2 120,00
PRZECIWCIAŁA PRZECIW ANTYGENOM ŁOŻYSKA (PRZECIW APA ) 120,00
CFTR – 19 MUTACJI 350,00
WYMAZ Z KANAŁU SZYJKI MACICY W KIERUNKU OBECNOŚCI WIRUSA HPV – 30 TYPÓW 240,00
WYMAZ Z KANAŁU SZYJKI MACICY W KIERUNKU OBECNOŚCI WIRUSA HPV HIGH RISK (HR) – 14 TYPÓW 140,00

PAKIETY BADAŃ

TWJ – TEST WYDOLNOŚCI JAJNIKA 1-3 D.C. 150,00
TWJ – TEST WYDOLNOŚCI JAJNIKA 9-11 D.C. 400,00
WIRUSY PARTNERKA – DAWSTWO PARTNERSKIE (VDRL, HIV, TOXO IgM, IgG, RUB IgM, IgG, HCV) 270,00
WIRUSY PARNER – DAWSTWO PARTNERSKIE (VDRL, HIV, HCV, ANTY-HBc, ANTY-HBs) 170,00
WYMAZY PARTNERKA (CYTOLOGIA, BIOCENOZA, CHLAMYDIA – PCR) 170,00

INNE ŚWIADCZENIA

WYCIĄG PRZEBIEGU LECZENIA ZA JEDNĄ STRONĘ 1,00
KOPIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ ZA JEDNĄ STRONĘ 0,20

PIERWSZA KOPIA DOKUMENTACJI JEST WYDAWANA BEZPŁATNIE