Juliana Novickaja
embriolog

 

embriolog , mgr biotechnologii

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Biotechnologia

Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii (PTMRiE)
Uczestniczy w  licznych szkoleniach i warsztatach embriologicznych.

Realizacja: Sky Design Agencja Interaktywna w Łodzi