Jakub Magiera
embriolog

 

embriolog, mgr biologii

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Biofizyka i Bioinformatyka

Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii (PTMRiE)
Uczestniczy w licznych szkoleniach i warsztatach embriologicznych

Realizacja: Sky Design Agencja Interaktywna w Łodzi